Tilbygning 700X120

Tilbygningen

Fjernvarmen udvider med ny teknikbygning

Skårup varmeværk blev etableret i 1964 med 3 stk. fueloliefyrede kedler. I 1974 blev én af oliekedlerne udskiftet. I 1985 blev de 2 ældste fueloliefyrede kedler fjernet og den sidste omstillet til fyring med fyringsgasolie. Der blev samtidigt installeret en ny gaskedel med tilhørende economiser for kondenserende drift.

I 1995 blev der installeret en gasmotor, således varmeværket blev et kraftvarmeværk. Denne motor blev i 2002 udskiftet til en Jenbacher 420, som stadig er i drift.

Oliekedelen fra 1974 er forsat installeret på kraftvarmeværket og ønskes nu udskiftet. Denne beslutning er truffet på baggrund af, at man ønsker en større forsyningssikkerhed, i tilfælde af, at den eksisterende gaskedel skulle havarere. Driften af gasmotoren alene, er ikke nok til at kunne forsyne Skårup by med varme en stor del af året, og derfor skal der i denne periode være en gaskedel i drift. Den eksisterende oliekedel er nu 40 år gammel er ikke tidssvarende længere. Oliekedlen er både økonomisk og miljømæssigt urentabel at have i drift. Samtidig vurderes det, at oliekedlen reelt ikke har meget backup værdi længere grundet forældet styresystem mv. 

På baggrund af dette, har bestyrelsen besluttet at den gamle oliekedel skal udskiftes med en ny gaskedel, monteret med en ”low NOX” brænder. Efter gaskedlen skal der monteres en economiser, således fordampningsvarmen i røggassen udnyttes. Man opnår dermed en virkningsgrad på kedlen, på mellem 104 – 107 % hvor den eksisterende oliekedel ligger på 88 – 90 %.

I forbindelse med denne kedeludskiftning, ønskes det i samme ombæring, at installere en elektrisk varmepumpe. Varmepumpen skal tilsluttes en ny lavtemperatur røggasveksler (LT-2 veksler), som skal monteres i gasmotorens røggassystem. Man vil dermed kunne udnytte næsten alt fordampnings-/kondenseringssvarmen i røggassen fra gasmotoren, således røggasen nedkøles til ca. 25 °C inden det ledes til skorstenen.

Begge opgaver (gaskedel og varmepumpe) beskrives i følgende afsnit.

Tilbygning


KEDEL
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. udskifter den eksisterende oliekedel fra 1974 med en ny gaskedel og en tilhørende economiser med følgende data:

• Ydelse gaskedel (100 %): 5.000 kW
• Ydelse economiser trin 1 (100 %): 810 kW
• Ydelse economiser trin 2 (100 %): 156 kW

Røggassen vil blive nedkølet til ca. 40 °C efter economiserens trin 1 og man opnår dermed en virkningsgrad på ca. 104 %.
Hvis man også kobler varmepumpen på economiseren (trin 2), vil man kunne køle røggasen ned til ca. 28 °C og opnår således, en virkningsgrad på ca. 107 %.

Den nye gaskedel placeres samme sted som den eksisterende oliekedel, og economiseren placeres på 1. salen.


VARMEPUMPE
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. monterer en LT-2 røggasveksler til gasmotorens røggassystem. Til røggasveksleren skal der tilsluttes en elektrisk varmepumpe, således røggassen fra gasmotoren køles ned, fra nuværende ca. 40 °C til ca. 25 °C.

Den varme der overføres fra røggassen til varmepumpen (fordampersiden) og bruges i varmepumpens kondensatorside til fjernvarmeproduktion.

LT-2 røggasveksleren og varmepumpen har følgende data:

• Ydelse på LT-2 røggasveksler (100 %): 240 kW

• Varmeydelse på varmepumpe til fjernvarmenettet:

    o Fra LT-2 røggasveksleren: 240 kW
    o Fra varmepumpens el-motor: ca. 55 kW
    o Fra gaskedlens economiserens trin 2 ca. 50 kW

Man kan således opnå en varmeudnyttelse på ca. 345 kW med varmepumpeinstallationen med både en LT-2 røggasveksler og trin 2 i gaskedlens economiser.


KONKLUSION
 

Selskabsøkonomi
Ifølge beregninger vil der selskabsøkonomisk bliver en besparelse på cirka 247.000 kr./år i forhold til fortsat drift med det eksisterende anlæg. Der er en simpel tilbagebetalingstid på 16,7 år. Kommunen vurderer, at det kan godkendes.

Brugerøkonomi
Hvis selskabsøkonomien kommer forbrugerne direkte til gode, så vil den gennemsnitlige besparelse pr. forbruger blive cirka 475 kr./år.
Kommunen vurderer, at det kan godkendes.

SAMLET VURDERING
Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i

forhold til nudriften:
• Den energimæssige konsekvens vil blive, at fjernvarmeværket er mere effektivt, samt at det samlede naturgasforbrug vil falde.
• Forbrugerne vil få en større forsyningssikkerhed.
• De selskabsøkonomiske beregninger viser en årlig besparelse på cirka 247.000 kr., der vil kunne komme forbrugerne til gode med 475 kr./ejendom/år.
• Der er en positiv samfundsøkonomisk fordel på cirka 4.245.800 kr. over en 20 årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.
• Miljømæssigt vil udledningen af CO2 falde med cirka 11 % set over en 20 årig periode.


Følg med i projektes udvikling uge for uge, her under:

  

Gronlinie

 

Uge 41 - Alle funktioner på kedlen testes. 

 • 2014 10 08 141025
 • 2014 10 08 141221
 • 2014 10 10 075323
 • 2014 10 10 075337
 • 2014 10 09 110350
 • 2014 10 10 084328
 • 2014 10 10 084348
 • 2014 10 10 084200

 

Uge 40 - Ikke de store synlige forskelle i denne uge.

 • IMG 0382
 • IMG 0384
 • IMG 0383
 • IMG 0385
 • IMG 0386
 • IMG 0387
 • IMG 0388
 • IMG 0389

 

Uge 39 - Endelig ankommer varmepumpen.

 • 2014 09 22 100846
 • 2014 09 22 105631
 • 2014 09 22 105855
 • 2014 09 22 110315
 • 2014 09 22 111312
 • 2014 09 22 132230
 • 2014 09 23 133855
 • 2014 09 25 080200

 

Uge 38 - Ny stikledning graves ned. Varmepumpen ankommer i uge 39

 • 2014 09 15 122751
 • 2014 09 16 065944
 • 2014 09 16 134350
 • 2014 09 17 112823
 • 2014 09 17 112846
 • 2014 09 17 112929
 • 2014 09 17 113003
 • 2014 09 17 133035

 

Uge 37 - Tilbygningen tager form nu.

 • 2014 09 08 122748
 • 2014 09 08 122811
 • 2014 09 10 113911
 • 2014 09 10 113944
 • 2014 09 10 150018
 • 2014 09 10 132816
 • 2014 09 10 132829
 • 2014 09 11 073744

 

Uge 36 - Nu er varmepumpen testet og opfylder vores krav

 • 2014 09 02 075852
 • 2014 09 02 080014
 • 2014 09 05 110728
 • 2014 09 03 073342
 • 2014 09 02 080517
 • 2014 09 04 095807
 • 2014 09 04 095829
 • 2014 09 05 110654

 

Uge 35 - Nyt fra ugen der gik. Projektet skrider frem.

 • Byg3
 • 2014 08 25 124622
 • 2014 08 25 124633
 • 2014 08 25 124644
 • 2014 08 25 125925
 • 2014 08 26 094011
 • 2014 08 27 092935
 • 2014 08 27 093048

 

Uge 34 - Tilbygningen tager form.

 • 2014 08 19 081152
 • 2014 08 19 081156
 • 2014 08 19 081229
 • 2014 08 19 081437
 • 2014 08 20 081104
 • 2014 08 21 080927
 • 2014 08 21 080954
 • 2014 08 21 081036

 

Uge 32 - Udgravning og støbning af gulv i  den nye tilbygning.

 • 2014 08 01 170650
 • 2014 08 04 121010
 • 2014 08 05 110555
 • 2014 08 05 110734
 • 2014 08 07 204153 1
 • 2014 08 07 204207
 • 2014 08 08 085212
 • 2014 08 08 085247

 

Uge 31 - Den gamle oliekedel tages ud og den nye kedel indsættes.

 • 2014 07 29 133326
 • 2014 07 30 091248
 • 2014 07 30 094739
 • 2014 07 30 095154
 • 2014 07 30 114410
 • 2014 07 30 114951
 • 2014 07 30 115335
 • 2014 07 30 115509

 

Uge 28 - Fundamentet til den nye LT2 veksler støbes.

 • 2014 07 08 090939
 • 2014 07 08 090946
 • 2014 07 08 091005
 • 2014 07 08 091018
 • 2014 07 08 095057
 • 2014 07 08 095101
 • 2014 07 08 105602
 • 2014 07 16 131342