Priser

Priser gældende for perioden: 01-04-2022 til 31-10-2022

tariffer:    excl. moms  incl. moms  
Abonnementsbidrag: kr 751 939   årligt
Fastbidrag: kr 29 36   pr. m2 bolig areal
Forbrugsbidrag: kr 831  1.039   pr. MWh
         
Tilslutningsbidrag: (investeringsbidrag samt stikledningsbidrag)
000 - 250 m2 kr 16.241 21.654   pr. stikledning
251 - 500 m2 kr + 27 + 33   pr. m2
Prisen er incl. 10 meter stikledning (Ø20)
Stikledning over 10m kr  478 637   pr. meter
         

Byggemodningsbidrag:
I nyudstykningsområde betales byggemodningsbidrag som dækker værkets omkostninger til etablering af gadeledninger. Bidraget dækker de omkostninger som er relevante for udstykningsområdet. Bidragets størrelse beregnes for den aktuelle nyudstykning og betales ved gadeledningernes etablering.

Kontakt værket for yderligere information.

         
Gebyrer:        
Rykkerskrivelse kr 100     (momsfri)
Inkasso kr  100     (momsfri)
Lukkebesøg kr  375     (momsfri)
Genoplukning kr 375

469

 
Fjernaflæsning kr 390 488  
Flyttegebyr kr 80 100  
         
Manglende afkøling:        
Ved manglende afkøling pålingnes en ekstra afgift på 1% pr. grad af årets samlede varmeudgift. Afkølingen skal være mindst 25 grader
Eksempel: (afkøling 12 grader)

25 grader - 12 = 13 svarende til 13%

Varmeudgift jf. årsopgørelsen : 7500 kr.

Afgiften bliver:13% af 7500kr = 975 kr som tillægges din årsopgørelse.

Læs mere om afkøling