Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

Produktionstal: 2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 
  Samlet varmeproduktion (MWh): 12.836  12.945  13.434  12.180  12.341 
   Kedel 1 1.323  1.662  1.396  200  565 
   Kedel 2 9.228  8.438  6.858  5.510  7.859 
   Gasmotor 2.051  2.335  2.554  3.406  1.326 
   Varmepumpe 234  275  428  637  437 
   Solvarme (produceret)   354  2.440  3.143  2.739 
   Solvarme (leveret ab værk)   236  2.200   2.427  2.365 
   Solvarme (VP-drift)   NA  184  261  335 
   Solvarme (bortkølet)   NA   0   368  95 
Samlet el-salg (MWh):          
   El-salg (gasmotor) 1.482  1.678  1.852  2.450  946 
           
Gasforbrug (m3 x 1000):          
   Motorgas (varmeproduktion) 129  146  164  297  88 
   Motorgas (elproduktion) 201  228  251  247  132 
   Kedler 903  861  732  489  766 
           
Andet:          
   Ledningstab (%) 17  21  17  19  19 


-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger

 

 

Skårup Fjernvarme - Når go´ energi er inde i varmen