Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

Produktionstal: 2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 
  Samlet varmeproduktion (MWh): 12.836  12.945  13.434     
   Kedel 1 1.323  1.662  1.396     
   Kedel 2 9.228  8.438  6.858     
   Gasmotor 2.051  2.335  2.554     
   Varmepumpe 234  275  428     
   Solvarme (leveret)   236  2.200     
           
Samlet el-salg (MWh):          
   El-salg (gasmotor) 1.482  1.678  1.852     
           
Gasforbrug (m3):          
   Motorgas (varmeproduktion) x1000 129  146  164     
   Motorgas (elproduktion) x1000 201  228  251     
   Kedler 903  861  732     
           
Andet:          
   Ledningstab (%) 17  21  17     

 -Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger

 

 

Skårup Fjernvarme - Når go´ energi er inde i varmen