Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

Produktionstal: 2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 
  Samlet varmeproduktion (MWh): 12.836  12.945  13.434  12.180   
   Kedel 1 1.323  1.662  1.396  200   
   Kedel 2 9.228  8.438  6.858  5.510   
   Gasmotor 2.051  2.335  2.554  3.406   
   Varmepumpe 234  275  428  637   
   Solvarme (produceret)   354  2.440  3.143   
   Solvarme (leveret ab værk)   236  2.200   2.427   
   Solvarme (VP-drift)   NA  184  261   
   Solvarme (bortkølet)   NA   0   368   
Samlet el-salg (MWh):          
   El-salg (gasmotor) 1.482  1.678  1.852  2.450   
           
Gasforbrug (m3 x 1000):          
   Motorgas (varmeproduktion) 129  146  164  297   
   Motorgas (elproduktion) 201  228  251  247   
   Kedler 903  861  732  489   
           
Andet:          
   Ledningstab (%) 17  21  17  19   


-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger

 

 

Skårup Fjernvarme - Når go´ energi er inde i varmen