Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

Produktionstal: 2016/17  2017/18  2018/19  2019/20   2020/21
  Samlet varmeproduktion (MWh): 12.945  13.434  12.180  12.341  12.350
   Kedel 1 1.662  1.396  200  565  431
   Kedel 2 8.438  6.858  5.510  7.859  5.961
   Gasmotor 2.335  2.554  3.406  1.326  2.122
   Varmepumpe (0.3MW) 275  428  637  437  380
   Varmepumpe (1.6MW) N/A  N/A  N/A  N/A  974
   Solvarme (Produceret) 236  2.200   2.427  2.365  2.937
   Solvarme (VP-drift) N/A  184  261  335  102
   Solvarme (bortkølet) N/A   0   368  95  46
Samlet el-salg (MWh):          
   El-salg (gasmotor) 1.678  1.852  2.450  946  1.509
           
Gasforbrug (m3 x 1000):          
   Motorgas (varmeproduktion) 146  164  297  88  88
   Motorgas (elproduktion) 228  251  247  132  132
   Kedler 861  732  489  766  429
           
Andet:          
   Ledningstab (%) 21  17  19  19  20


-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger

 

 

Skårup Fjernvarme - Når go´ energi er inde i varmen