Forbrugermøde ang. Fjernvarmeprisstigninger 14. marts 2019

19. marts 2019

Omkring 100 forbrugere var mødt op i pensionisternes hus til mødet, hvor Ove Eskildsen på vegne af fjernvarmen fortalte om den nye situation og de prisstigninger, som er i udsigt på grund af bortfald af det såkaldte grundbeløb.

Bjarke Paaske (PlanEnergi) redegjorde for de mere tekniske forhold omkring etableringen af en luft-til-vand el-varmepumpe. Bjarke Paaskes powerpoint er at finde nederst på siden. Bjarke Påske konkluderede, at den prisstigning, som er i vente, delvist kan udlignes ved etablering af varmepumpen. Såfremt både gas- og elprisen udvikler sig gunstigt, vil investeringen i varmepumpen oven i købet skabe en besparelse, som overgår den forventede prisstigning fremkaldt af grundbeløbets bortfald.

Forbrugerne spurgte flittigt ind til problematikken omkring etablering af varmepumpen, og også støjforholdene var omdrejningspunkt for en drøftelse.

Jacob Haass Svendsen (Svendborg Kommune) berettede omkring ansøgning og kommunens opbakning til projektet. Han redegjorde desuden for hvilke støjgener, som kan være og hvordan disse kan minimeres ved forskellige tiltag.

Bestyrelsen takker for det store fremmøde og de interessante spørgsmål, der blev stillet og konkluderer efterfølgende, at der blandt forbrugerne er en solid opbakning omkring planerne.

 

Hent PlanEnergis oplæg her