Prisfald

14. november 2022

Hvorfor falder elpriserne?

Den seneste tid har været præget af et forholdsvis stille energimarked. De daglige spotpriser har været overraskende lave ift. tidligere. De lave priser skyldes i høj grad forbrugernes spareadfærd i forhold til de høje energipriser, men også de usædvanlige varme temperaturer over hele Europa. Der bliver talt om rekordhøje gennemsnitstemperaturer. Det lave forbrug har også påvirket gaspriserne. De fyldte gaslagre, øget vindproduktion, LNG (liquefied natural gas) skibe som venter i kø for at kunne pumpe deres last i land, milde temperaturer samtidig med at der er mindsket efterspørgsel. Situationen kan meget vel fortsætte godt ind i november med milde temperaturer og heraf lavt forbrug.

Prisfald på naturgas

Prisfald er begrundet i det forholdsvis varme vejr i Europa og at gaslagre som ligger meget tæt på maksimum af kapaciteten. De danske lagre er fyldte, det tyske lagerniveau ligger på 99% point, Europa ligger samlet set på 94% point. Indtil kulden sætter ind og der begynder at blive trukket gas fra lagrene, forventer vi fortsat at se lave priser. Hvorvidt gasprisen kommer til at blive i dette niveau afhænger meget af hvor mild de kommende måneder bliver. Vi ser fortsat stærke leverancer fra Norge. Hvilket er med til at sikre at en stor andel LNG (liquefied natural gas) fortsat sejles til Europa.

Hvad betyder det for forbrugerne?

Den seneste ratestigning bliver rullet tilbage. Hvilket betyder, at stigningen på rate 4 bliver modregnet i rate 5

Forbrugsbidraget falder igen med 33% (445kr/MWh) pr. 1. december, resten af varmeåret.

(Det er et fald på varmeforbruget - Ikke "fastbidrag" og "abonnementsbidrag")

Forbrugsbidrag for resten af varmeåret bliver 1039kr/MWh 

Der tages forbehold for evt. prisstigninger på gas og el hen over vinteren. Hvilket kan få indflydelse på rate 6

Vi producer hele tiden varmen billigst muligt ved hjælp af, enten solvarme, varmepumpe eller gasmotor (elsalg).

 

 


mvh Skårup Fjernvarme.