Gennemstrømningsveksler

En vandvarmer, der via en pladeveksler producerer varmt vand i takt med det bruges

Når man har fjernvarme afregner man efter den varme, man aftager fra fjernvarmeværket.

Til gengæld stiller fjernvarmeværket krav om, at man skal udnytte denne varme ordentligt. Det vil sige, at det brugte fjernvarmevand skal komme afkølet tilbage til fjernvarmeværket.

Afkøling er forskellen mellem temperaturen på vandet, der kommer ind i din bolig og temperaturen, når vandet forlader dine radiatorer.

Hvis ikke vandet bliver tilstrækkeligt afkølet, strømmer vandet for hurtigt igennem systemet. Hvis den samlede årsafkøling er for lav, så kommer du til at betale ekstra til fjernvarmeværket. Derfor er det vigtigt at have fokus på en fornuftig afkøling.

I en gennemstrømningsvandvarmer opvarmes brugsvandet i takt med, at det aftappes, det vil sige, når vandhanen åbnes. Der opvarmes dermed præcis den mængde vand, der skal bruges. Gennemstrømningsvandvarmere findes både som traditionelle units og i en elektronisk udgave. Fjernvarmevandet og brugsvandet løber tæt ved siden af hinanden i hver sit lukkede system, hvorved varmen fra fjernvarmevandet afgives til brugsvandet.

Det er ikke alle steder i byen, eller på ledningsnettet, at det er hensigtsmæssigt, at opsætte gennemstrømningsvekslere, da det kan være til gene for andre forbrugere.

Det er derfor et krav, at du søger værket om tilladelse til, at opsætte en sådan veksler.

Da der skal tages hensyn til andre forbrugere, da en gennemstrømningsveksler er meget engergikrævende ved brug.

 

Har du allerede en gennemstrømningsveksler?

Så er det vigtigt, at du kontrollere dens afkøling med jævne mellemrum. Et typisk problem med sådanne vekslere er, at de kalker til og dermed dårlig afkøling. Dette kan du læse mere om i menuen "afkøling af fjernvarmen"

 

 

 

//