Tekniske bestemmelser

For fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

De foreliggende tekniske bestemmelser er til brug for både rådgivende ingeniører, gas- vand- og sanitetsmestre, og andre, f.eks forbrugere, der ønsker at sætte sig ind i tekniske problemer i forbindelse med tilslutning til fjernvarmens ledningsnet.

Fjernvarmen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i, eventuelt nægte tilslutning af installationer, der teknisk set er af en sådan beskaffenhed, at de ikke på rimelig måde opfylder deres formål, såvel for andelshaveren som  for fjernvarmen.

Man må dog være opmærksom på, at fjernvarmen ikke med disse bestemmelser påtager sig noget ansvar for de udførte interne installationer, idet dette ansvar fuldt og helt påhviler varmeinstallatøren eller den rådgivende ingeniør.

//