Solvarme

Skårup Fjernvarme opfører et 5500 m2 stort solvarmeanlæg

Sydfyns første større solvarmeanlæg

Ved generalforsamlingen i 2013 blev der taget hul på en drøftelse af Skårup Fjernvarmes udvikling i de kommende år.

Skærpede energispare- og afgiftskrav fra regeringen, sammenholdt med et ønske om en stabil varmepris for værkets forbrugere, har igangsat ideen om, at investere i et solvarmeanlæg.

Med energiforliget i 2012 blev der stillet større krav til varmeværkernes energispareaktiviteter. Forsyningssikkerhedsafgiften blev indført og skal bla. motivere varmeværkerne i Danmark til, at foretage energispareaktiviteter. Disse energispareaktiviteter gør det relevant at vurdere, om solvarme vil være en energirigtig og samtidig rentabel løsning for Skårup Fjernvarme.

Energiforliget giver mulighed for, at en investering i solvarmeanlæg indtil udgangen af 2015 kan regnes med som en energibesparelse, som repræsenterer en værdi på ca. 1.000.000 kr med et anlæg af denne størrelse, som Skårup Fjernvarme anlægger. 
Varmen, som er produceret på et solvarmeanlæg, bliver ikke pålagt en forsyningssikkerhedsafgift.
Et anlæg, som det vi har overvejelser om i Skårup vil kunne nedsætte varmeproduktionsprisen med ca 15% med det nuværende afgiftsniveau, hvilket kommer forbrugerne til gode.

Det solvarmeanlæg, som vi er gået i gang med, at bygge er et solvarmeanlæg på ca. 5.500 m2 det vil kunne dække næsten 100 % af varmebehovet i sommermånederne. På årsbasis vil anlægget kunne producere ca. 2700 MWh svarende til 20 % af det årlige varmebehov. 

Et anlæg i denne størrelse, kalder man et 20%-anlag, da det er grænsen for hvor stort man kan lave det, når man bruger en traditionel lagertank.

Miljømæssige konsekvenser
Når ca. 20 % af varmen produceres ved hjælp af solenergi vil dette fortrænge varme produceret på naturgas, og dermed give miljømæssig besparelse på 19,9 % eller 10.971 ton mindre CO2 udledning set over en 20 årig periode. 

Gasforbrug
Gasforbrug på værket inden etablering af solfangeranlægget er 1.612.000 Nm3/år.
Gasforbrug på værket efter etablering af solfangeranlægget er 1.295.000 Nm3/år.

På billedet herunder, ses lay-outét for anlægget. 

- Klik på billedet for, at se det i fuld størrelse...


Her skal det 5500 m2 store anlæg placeres.

For at der skal være økonomi i et solvarmeanlæg, er det vigtigt, at anlægget er placeret så tæt på centralen som muligt for, at minimere temperaturtab når det varme vand fra solvarmefeltet skal transporteres til centralen.
Endvidere er det væsentligt at selve etabeleringsomkostningen af transmissionsledningen mellem solfeltet og centralen ikke bliver urentable.

Solvarmeanlægget bliver placeret på arealet bag ved tanken (Nyborgvej) som har en passende størrelse (25000 m2) og som ligger tæt på fjernvarmecentralen og derfor opfylder ønsket om et mindst muligt temperaturtab og hensynet til udgift til transmissionsledningen.

Vi har naturligvis også haft andre marker/arealer i overvejelse, men har ikke fundet disse muligheder rentable.

Selve byggefasen bliver skudt i gang i uge 21 2016

Det tekniske:
- Der er behov for en lagertank på 1500 m3 (Ø11,3 x 15)
- Et mindre maskinhus til pumper og varmeveksler (ca. 60m2)
- Arealbehov for solfelt er 15000 m2


Er du blevet nysgerrig og mangler oplysninger om vores projekt, så er du velkommen til, at skrive eller ringe.

Der vil løbene blive opdateret med billeder og tekst igennem hele byggefasen.

Vi forventer, at anlægget står færdig omk. 1. oktober 2016

Se alle billederne fra projektet her


Samarbejdspartnere:

Rådgivning : JPH Energi

Opført af: Aktive Energi Anlæg

- El & SRO: Contech

- Solfangere: Acon-Sunmark

- Akku. tank: F.W. Rørteknik

- Teknikhus: Landevejens tømrer

- Rørleverandør: Isoplus

//