Medarbejdere hos Skårup Fjernvarme

Til dagligt drives værket af 2+1 medarbejdere. De daglige opgaver vedrører naturligvis drift og vedligeholdelse af værket, kedel- /motorkontrol samt den almindelige administration af værket. Ligeledes foretages arbejde på ledningsnettet samt tilslutning af nye forbrugere.

Driftsleder

Klejnsmed og maskinmester

Lars Jørgensen

Telefon: 62231348
mobil: 20830141

Email

 

Driftslederassistent

Automekaniker, smed og
Ledningsmester

Søren Lund

Telefon: 62231348
mobil: 20830141

Email

 

Bogholder

Selvstændig bogholder

Tanja Bonde

(Træffes bedst onsdage)

Telefon: 62231348

Email

 

 

Skårup Fjernvarme, Når go´ energi er inde i varmen.