Varmepumpe 1,7MW

Skårup Fjernvarme udvider varmeproduktionsanlægget med en eldrevet varmepumpe. Der findes ikke kilder med overskudsvarme i området, og det vurderes at være for omfattende at etablere et grundvandsanlæg. Varmepumpeanlægget udnytter derfor udeluft som varmekilde. Anlægget har en kapacitet på ca. 1,7 MW-varme ved 0 °C udetemperatur og er grundlastenhed med en forventet produktion på omkring 65 % af det årlige varmebehov.

Varmepumpen er opført i en ny teknikbygning, og der ændres ikke på de eksisterende varmeproduktionsenheder. Varmepumpen består af et to-trins kompressoranlæg med fordampere, som udvinder energi fra udeluften.

Der er opstillet 6 "flatbed"-fordampere i en såkaldt ”kølegård” i umiddelbar nærhed af den nye teknikbygning. Der er installeret ekstra fordamper for at kunne opretholde fuld varmeproduktion, samtidig med der afrimes i vinterhalvåret. 

Varmepumpen er koblet sammen med kraftvarmeværket, således at varmeproduktionen ledes direkte til byen, opblandes med varme fra motor- eller kedelanlæg eller gemmes i akkumuleringstanken.
Placeringen for den nye varmpumpe med teknikbygningen samt kølegård er ved det eksisterende solvarmeanlæg. 

varmepumpens gennemsnitlige COP vil ligge på ca. 3,2. I perioder med høje elpriser, vil øget drift med gasmotoren betyde, at fremløbstemperaturen fra varmepumpen kan reduceres og opblandes med varmere vand fra akkumuleringstankene. Dette vil medføre en forøgelse varmepumpens COP.

 

Samarbejdspartnere:

Rådgivning : PlanEnergi

Opført af : Tjæreborg Industri

Varmepumpe: Johnson Control

 

 

 

 

 

//