Bestyrelsen for Skårup Fjernvarme

Skårup Fjernvarme er forbrugerejet og er reguleret efter hvile i sig selv-princippet. Bestyrelsen varetager en række helt centrale opgaver for den enkelte forbruger og for samfundet som helhed.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og investeringer.

 

Formand

Ove Eskildsen

Email

Valgt i bestyrelsen 2000
Valgt som formand 2008

 

Næstformand

Brian Østergaard

Email

Valgt i bestyrelsen 2017

 

Bestyrelsesmedlem

Thomas Krøis

Email

Valgt i bestyrelsen 2015

 

Bestyrelsesmedlem

Thue Jonstrup

Email

Valgt i bestyrelsen 2018

 

Bestyrelsesmedlem

Brian Povlsen

Email

Valgt i bestyrelsen 2019

 

 

Skårup Fjernvarme, når go´energi er inde i varmen.