Download referat samt beretning

Hent referat fra generalforsamlingen samt formandens beretning.

 

2023   Formandens beretning Klik her   Generalforsamling, referat Klik her
2022   Formandens beretning Klik her   Generalforsamling, referat Klik her
2021   Formandens beretning Klik her   Generalforsamling, referat  Klik her
2020   Formandens beretning Kilk her   Generalforsamling, referat  Klik her
2019   Formandens beretning Klik her   Generalforsamling, referat  Klik her
2018   Formandens beretning Klik her   Generalforsamling, referat  Klik her
2017   Formandens beretning  Klik her    Generalforsamling, referat  Klik her 

 

 

 

 

 

//