Luftvarmepumpe

Udvider varmeproduktionen med en 1,7 MW varmepumpe.

Projektets baggrund, udvikling. Opstart uge 20 2020
Skårup Fjernvarme udvider varmeproduktionsanlægget med en eldrevet varmepumpe.
Der findes ikke kilder med overskudsvarme i området, og det vurderes at være for omfattende at etablere et grundvandsanlæg. Varmepumpeanlægget kommer derfor til at udnytte udeluft som varmekilde. Anlægget vil få en kapacitet på ca. 1,7 MW-varme ved 0 °C udetemperatur og vil blive grundlastenhed med en forventet produktion på omkring 65 % af det årlige varmebehov.
Varmepumpen opføres i en ny teknikbygning, og der ændres ikke på de eksisterende varmeproduktionsenheder.
Varmepumpen vil bestå af ét et- og totrins kompressoranlæg med energioptagere, som udvinder energi fra udeluften, samt solvarmen.
Der opstilles 6 stk "flatbed"-energioptagere i en såkaldt ”kølegård” i umiddelbar nærhed af den nye teknikbygning. Der installeres ekstra energioptagere for at kunne opretholde fuld varmeproduktion, samtidig med der afrimes i vinterhalvåret. 
Varmepumpen kobles sammen med kraftvarmeværket, således at varmeproduktionen kan ledes direkte til byen, opblandes med varme fra motor- eller kedelanlæg eller gemmes i solvarmens akkumuleringstank.
Placeringen for den nye varmepumpe med teknikbygningen samt kølegård er ved det eksisterende solvarmeanlæg. Herfra skal varmen transporteres via den eksisterende rørforbindelse til kraftvarmeværket og herfra sendes ud i byen.
Med de nuværende fjernvarmetemperaturer og den store produktionsandel vil varmepumpens gennemsnitlige COP ligge på ca. 3,2. I perioder med motor- eller kedeldrift vil det betyde, at fremløbstemperaturen fra varmepumpen kan reduceres og opblandes med varmere vand fra motoren eller kedelerne. Dette vil medføre en forøgelse varmepumpens COP.

 

Følg med i projektets udvikling uge for uge, her under:

Uge 20 og 21 Pladsen ryddes og der gøres klar til den nye bygningen.

Uge 22 og 23 Der støbes fundamenter til henholdsvis bygningen og energioptagerne.

Uge 24 og 25 Der støbes fundamenter til bygningen

Uge 26 og 27 Tømrerne er i gang med at opføre maskinhuset.

Uge 28 og 29 Tømrerne er i gang med at opføre maskinhuset.

Uge 30 og 31 Stativ til energioptagere, samt installation af maskiner.

Uge 32 og 33 Energioptagere ankommer, samt videre installation af maskiner.

Uge 34 og 35 Kølegården tager form, samt videre installation af maskiner.

Uge 36 og 37 Status på byggeriet - Bestyrelsen besigtiger installationerne.

Uge 38 og 39 Pladsen graves op. Solvarmen forbindes til vamepumpen.

Uge 40 og 41 Status - Det går efter planen.

Uge 42 og 43 Status - Bygningen færdiggøres.
Desværre ikke så mange synlige ændringer i perioden.

Uge 44 og 45 Status - Bygningen færdiggøres, indvendig.

Uge 46 og 47 Status - Bygningen færdiggøres, samt opstart af varmepumpen.

Uge 48 til 52 Status:
Der har i de seneste uger ikke været nogen synlige ændringer. Derfor ingen billeder i de seneste uger.

Vi vender tilbage i 2021 så snart der er nyt at vise.

2021
Uge 36 og 37 Status - Arealet omk. bygningen og energioptagerne færdiggøres.

 

 

//