Luftvarmepumpe

Udvider varmeproduktionen med en 1,7 MW varmepumpe.

Projektets baggrund, udvikling. Opstart uge 20 2020
Skårup Fjernvarme udvider varmeproduktionsanlægget med en eldrevet varmepumpe.
Der findes ikke kilder med overskudsvarme i området, og det vurderes at være for omfattende at etablere et grundvandsanlæg. Varmepumpeanlægget kommer derfor til at udnytte udeluft som varmekilde. Anlægget vil få en kapacitet på ca. 1,7 MW-varme ved 0 °C udetemperatur og vil blive grundlastenhed med en forventet produktion på omkring 65 % af det årlige varmebehov.
Varmepumpen opføres i en ny teknikbygning, og der ændres ikke på de eksisterende varmeproduktionsenheder.
Varmepumpen vil bestå af ét et- og totrins kompressoranlæg med fordampere, som udvinder energi fra udeluften, samt solvarmen.
Der opstilles 6 stk "flatbed"-fordampere i en såkaldt ”kølegård” i umiddelbar nærhed af den nye teknikbygning. Der installeres ekstra fordampere for at kunne opretholde fuld varmeproduktion, samtidig med der afrimes i vinterhalvåret. 
Varmepumpen kobles sammen med kraftvarmeværket, således at varmeproduktionen kan ledes direkte til byen, opblandes med varme fra motor- eller kedelanlæg eller gemmes i akkumuleringstankene.
Placeringen for den nye varmepumpe med teknikbygningen samt kølegård er ved det eksisterende solvarmeanlæg. Herfra skal varmen transporteres via den eksisterende rørforbindelse til kraftvarmeværket og herfra sendes ud i byen.
Med de nuværende fjernvarmetemperaturer og den store produktionsandel vil varmepumpens gennemsnitlige COP ligge på ca. 3,2. I perioder med motor- eller kedeldrift vil det betyde, at fremløbstemperaturen fra varmepumpen kan reduceres og opblandes med varmere vand fra akkumuleringstankene eller kedelen. Dette vil medføre en forøgelse varmepumpens COP.

 

Følg med i projektets udvikling uge for uge, her under:

Uge 20 og 21 Pladsen ryddes og der gøres klar til den nye bygningen.