Forstå varmeregningen

Læs her hvordan, DU skal læse din varmeregning

BEMÆRK!!
Priser, kvadratmetre og temperature er fiktive. De vil have andre værdier på DIT regnskab.

Vi har fra 01-04-2014 ændret måden hvorpå vi afregner forbrug og det faste bidrag. Dette for, at opfylde energistyrelsens krav om kostægte priser på en enkel måde.

Vi har taget udgangspunkt i Fjernvarmebranchens standardmodel hvor man bruger begreberne:

  - Forbrugsbidrag
  - Abonnementsbidrag
  - Fastbidrag
  - Afkølingsafgift

Nedenfor er der vist et fiktivt regnskab hvor du kan se forbrug, faste bidrag samt afkølingsafgift, som det vil fremgå på din opgørelse (regnskab).


Forklaring:

  Forbrugsbidrag
 

Dit varmeforbrug, målt i Mega-Watt-timer (MWh) - Du kan selv holde øje med dit varmeforbrug ved, at aflæse displayet på din varmemåler. Bemærk, at gældende forbrugspris findes i vores prisliste.

Prisen (enhedspris) dækker udgifterne til produktionen af varmen.

  Abonnementsbidrag
  Er den del af værkets faste udgifter, der er forbundet med admininstration, service og vedligeholdelse af målerne.
  Fastbidrag
 

Er den del af værkets faste udgifter, der er forbundet med vedligehold af ledningsnet, administration, husleje, forsikringer og lån osv.

Disse faste udgifter er delt ud på det samlede boligareal/erhvervsareal (m2) jf. BBR

Udgifterne er ikke påvirket af forbruget.

  Afkølingsafgift
 

Ved manglende afkøling af fjernvarmevandet, pålignes en ekstra afgift på 1% pr. grad manglende afkøling. Se regne-eksempel i vores prisliste.

Læs mere om afkøling her og hvorfor det er nødvendigt, at vi alle bruger enerigien optimalt.

Bemærk: Du betaler kun "afkølingsafgiften" hvis du afkøler fjernvarmevandet med mindre end 25 grader.

 

 

 

//