Sådan afhjælpes fejl

Det er en god ide først, at undersøge om man selv kan afhjælpe eventuelle fejl.

Brug skemaet og hvis det ikke lykkes at finde fejlen, så kontakt varmeværket eller VVS-installatøren.

Fejl

 

Mulig årsag

Afhjælpning

Ingen eller for lidt varme  

 

Luft i anlægget (rislelyde)

Radiatorer udluftes ved luftskruer

 

Radiatorventil sidder fast

Ventil åbnes og lukkes et par gange (motioneres)

 

Cirkulationspumpen er standset (findes ikke på alle anlæg)

Kontakt tændes - skift evt. sikringen.

 

 

Trykdifferensregulator indstillet til for lavet tryk

Regulatoren stilles lidt op i tryk. Hjælper det ikke, så kontakt VVS.installatøren

 

Tilstoppet snavssamler

Renses af VVS-installatør

Manglende varmt vand   

 

Koldtvandsforsyningen afbrudt

 

 

Luft i vandvarmer

Udluftes på vandvarmerens luftskrue, hvis en sådan findes.

 

Forkert indstillet reguleringsventil for varmt vand

Ventilen bevæges (motioneres) og genindstilles.

 

Kalkaflejringer i vandvarmer/beholder.

Vandvarmer renses eller udskiftes af VVS-installatøren.

Støj, susen

 

Forkert indstillet trykdifferensregulator

Indstilles til et lavere tryk. Evt. af VVS-installatøren.

Susen

 

For højt pumpetryk (ikke alle anlæg)

Indstilles til et lavere tryk. Evt. af VVS-installatøren.

Rislen

 

Luft i anlægget.

Radiatorer udluftes ved luftskruer.

Utætheder

 

Tæringer, rørbrud eller pakningsbrud.

Luk hovedhanerne og kontakt VVS-installatøren.

Dårlig afkøling

 

Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer

Ventil åbnes og lukkes et par gange (motioneres). Hjælper det ikke, kontakt VVS-installatør.

 

Uens indstillede radiatortermostater

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet.

 

//