Skårup Fjernvarme dengang og nu

Den 24. marts 1964 skrev Skårup Sognerådsformand Lily Schmidt Nielsen under på igangsætningstilladelse for Skårup Fjernvarme. Kommunens teknikere havde vurderet at et tilstrækkeligt antal borgere havde givet tilsagn om tilslutning til varmecentralen og en kommende udstykning på 50 grunde, opførelsen af plejehjemmet, den nye øvelsesskole og kollegiebyggeriet skubbede yderligere til forventninger om rentabiliteten af værket.

Dengang lå varmeværket yderst i Skårup by med åbne marker mod nord mod Øster Åby
I starten var værket drevet med fuelolie som energikilde. Senere i 1987 blev en gaskedel installeret og fuelolien blev udskiftet med naturgas.

I sommeren 1995 påbegyndtes ombygningen til gasmotordrift.  Det følgende år var det nye kraftvarmeværk klar til at køre. I denne forbindelse skulle den 34 meter høje murstensskorsten udskiftes. At gå fra olie til gas som brændstof betød en forbedring af miljøet og desuden skaffer det nuværende værk en indtjening via sin elproduktion. Deraf betegnelse kraftvarmeværk.
I 2002 fik værket en ny motor, som er mindre forurenende og opfylder de nye miljøkrav til luftforurening. Værkets nye motor yder 2000 HK, hvilket svarer til kraften af ca. 9 lastbiler.

Skårup Fjernvarme blev en selvejende institution i 1972.

I 2014 blev den gamle oliekedel udskiftet med en ny 6MW gaskedel.
En LT2-røggasveksler blev opstillet for at køle motorens røggas yderligere ved hjælp af en varmepumpe.

I dag er der 541 forbrugere

Læs hele historien om Skårup fjernvarme her under (PDF-dokument):

Se billederne fra værkets 50 års fødselsdag hvor Johanne Schmidt Nielsen deltog

//