Varmtvandsbeholder

Generelt

Der er mange forskellige typer varmtvandsbeholdere. Ens for dem alle er formålet: At kunne gemme noget varmt vand, således at der er et tilstrækkeligt forråd til situationer hvor der er brug for det (bad, opvask osv.).

I forbindelse med varmtvandsbeholderen, er der en termostatventil, der regulerer beholderens vandtemperatur. En sådan ventil kan bla. se ud som vist:

FJVR ventil 
Instilling: 3

FJV ventil
Indstilling: 2

AVTB ventil

 (FJV og AVTB ses som oftest monteret i serie)

Konstruktion

Varmtvandsbeholderen er konstrueret således, at fjernvarmevandet er adskilt fra brugsvandet.

I ovenstående varmtvandsbeholder løber fjernvarmevandet inde i rørspiralen, og brugsvandet er i beholderrummet udenom spiralen.

Hvis der tappes varmt vand fra beholderen, vil der strømme samme mængde frisk vand ind i beholderen, som der blev tappet varmt vand. Beholderens termostatventil vil registrere afkølingen af vandet, og sende mere fjernvarmevand gennem spiralen, for at få opvarmet det nytilførte kolde vand.

Beholdertemperatur

Temperaturen i varmtvandsbeholderen bør holdes mellem 50 og 55 °C. Ved temperaturer større end 55°C sker der en øget udfældning af kalk i varmtvandsbeholderen. Kalken virker isolerende for varmeoverførelsen i beholderen, hvilket igen medfører øget varmeforbrug. Desuden tilstopper beholderen med tiden.  

Temperaturen bør i et varmt brugsvandssystem ikke komme under 49°C. Ved varmtvandstemperaturer under 49°C kan der forekomme legionella-bakterier i vandet. På grund af faren for indånding af vandpartikler med disse legionella-bakterier ved brusebade, er det væsentligt at tilsikre en systemtemperatur på min. 50°C. Sygdom forårsaget af legionella-bakterier rammer for det meste kun mennesker med svækket immunforsvar.

Min beholdertemperatur?

Størstedelen af varmtvandsbeholderne har IKKE et termometer monteret på/i beholderen, så du kan aflæse brugsvandets temperatur.

For at undersøge vandets temperatur, kan du tappe varmt vand fra hanen og måle temperaturen med et termometer. Vær sikker på, at vandet har løbet i tilstrækkelig lang tid.

Du må IKKE forveksle termometeret, der iflg. vores tekniske bestemmelser, er monteret lige under beholderen.
Dette termometer måler fjernvarmevandets temperatur og IKKE brugsvandet.

Det tekniske

Regulering af varmtvandstemperaturen

Returventil (FJVR eller FJV) med indbygget termostat bruges på mange anlæg. Det termostatiske element føler på fjernvarmevandtemperaturen i returledningen fra varmespiralen.

Når der anvendes returventiler er det vigtigt at være opmærksom på, at ventilen ikke må være isoleret.

En bedre løsning er at kombinere returventilen med en termostatventil med fjernføler (AVTB). Fjernføleren placeres i en følerlomme i varmtvandsbeholderen, og ventilen regulerer derfor direkte på basis af vandtemperaturen i beholderen.

Vigtigt

- Det er vigtigt, at være opmærksom på punkt 9.2 i "tekniske bestemmelser" vedr. afkøling af fjernvarmevandet.

- Læs også "Afkøling af fjernvarmen"

//