Produktionstal for de sidste 5 år

Varmeåret er i perioden: 01-04-xxx1 til 30-03-xxx2

Produktionstal: 2018/19  2019/20   2020/21  2021/22  2022/23
  Samlet varmeproduktion (MWh): 12.180  12.341  12.350   11.198
   Kedel 1 200  565  431   113
   Kedel 2 5.510  7.859  5.961   799
   Gasmotor 3.406  1.326  2.122   1.236
   Varmepumpe (0.3MW) 637  437  380   0
   Varmepumpe (1.6MW) N/A  N/A  974   6698
   Solvarme (Produceret)  2.427  2.365  2.937   2.759
   Solvarme (VP-drift) 261  335  102   0
   Solvarme (bortkølet)  368  95  46   75
Samlet el-salg (MWh):          
   El-salg (gasmotor) 2.450  946  1.509   889
           
Gasforbrug (m3 x 1000):          
   Motorgas (varmeproduktion) 297  88  88   80
   Motorgas (elproduktion) 247  132  132   120
   Kedler 489  766  429   84
           
Andet:          
   Ledningstab (%) 19  19  20   23

-Ledningstab, er et udtryk for varmetabet mellem værk og forbruger

 

 

Skårup Fjernvarme - Når go´ energi er inde i varmen

//