Godkendt projektforslag vedr. opsætning af varmepumpe.

19. december 2019

Et helt enigt Svendborg byråd besluttede d. 17. december at godkende vores projektforslag om Luft/vand-varmepumpe ved Skårup Fjernvarme.

Selve godkendelsen kan studeres nærmere ved at følge dette link. 

Godkendelsen af vores projekt kan læses på side 28.

Der var tre kommentarer inden godkendelsen var i hus, men alle tre var udelukkende af anerkendende karakter med stor ros til medarbejdere og bestyrelse for et fint stykke arbejde. De næste skridt i processen er allerede undervejs. D. 18. december var der møder med tilbudsgivere, som har indgivet tilbud på etablering af anlægget. Hvilken af tilbudsgiverne vi vælger kan der endnu ikke siges noget om.
Varmepumpen forventes at stå færdig sidst i 2020, hvilket desuden er en forudsætning for at opnå de tilskud, som folketinget har vedtaget.